Jeugd-ggz voor kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking (LVB) - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2022)

Albrecht, G., & Slot, W. (1999). Competentiegericht werken met licht verstandelijk gehandicapte kinderen: Handleiding voor het werken in residentiële groepen. Amsterdam/Duivendrecht: PI Research.

Bartels, A.A.J. (2001). Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel. Kind en Adolescent, 22, 211-226.

Bildt, A. de, Sytema, S., Kraijer, D., Sparrow, S., & Minderaa, R. (2005). Adaptive functioning and behaviour problems in relation to level of education in children and adolescents with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 672–681.

Chamberlain, P., Leven, L. D., & DeGarmo, D.S. (2007). Multidimensional treatment forter care for girls in the juvenile justice system: 2-year follow-up of a random clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 187–193.

Collot d'Escury, A. (2007). Lopen jongeren met een licht verstandelijke beperking meer kans om in aanraking toe komen met justitie? Kind en adolescent, 28, 197-214.

Crowley, V., Rose, J., Smith, J., Hobster, K., & Ansell, E. (2008). Psycho-educational groups for people with a dual diagnosis of psychosis and mild intellectual disability: A preliminary study. Journal of Intellectual Disabilities, 12, 25-39.

(Video) CGT bij jeugdigen met een LVB; doen of juist niet? (14 dec 2021)

Dekker, M.C., & Koot, H.M. (2003). DSM-IV disorders in children with borderline to moderate intellectual disability. II: Child and family predictors. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 923-931.

Didden, R. (2006). Gedragsanalyse en cognitieve gedragstherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: een tussenbalans. In: Didden, R. In perspectief: gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke handicap (pp. 101-126). Houten: Bohn, Stafleu van Lochum.

Didden, R., & Moonen, X. (2009). Met het oog op behandeling 2. Effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG / Expertisecentrum De Borg.

Došen, A., Gardner, W.I., Griffiths, D. M., King, R., & Lapointe, A. (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk: Beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. Utrecht: Vilans / LKNG.

Embregts, P.J.C.M. (2000). Effectiveness of video feedback and self-management oninappropriate social behavior of youth with mild mental retardation. Research in Developmental Disabilities, 21, 409-423.

Embregts, P.J.C.M. (2002a). Effects of video feedback on social behavior of youth with mild mental retardation and staff responses. International Journal of Disability, Development and Education, 49, 105-116.

Embregts, P.J.C.M. (2002b). Effect of resident and direct-care staff training on responding during social interactions. Research in Developmental Disabilities, 23, 353-366.

Embregts, P.J.C.M. (2003). Using self-management, video feedback and graphic feedback to improve social behavior of youth with mild mental retardation. Education and Training in Developmental Disabilities, 38, 282-294.

Embregts, P.J.C.M. (2006). Toepassing van procedures van zelfmanagement bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, In R. Didden (Red.), In perspectief: Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperkingen. (pp. 127-144). Houten: Bohn Stafleu van Lochum.

Embregts, P.J.C.M. (2011). Zien, bewogen worden, in beweging komen:Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tilburg: Tilburg University.

Embregts, P., & Gerits, L. (2007). Emotionele intelligentie en training van begeleiders. In R. Didden & X. Moonen (Red.), Met het oog op behandeling: Effectieve behandeling van gedragsstoornissen van mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 83-86). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVG / Expertise Centrum De Borg.

Emerson, E. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47, 51–58.

Hastings, R.P., & Remington, B. (1994). Rules of engagement: Towards an analysis of staff responses to challenging behavior. Research in Developmental Disabilities, 15, 279–298.

Huitink, C., Embregts, P.J.C.M., Pellen, J., & Ravestein, F. (2010). Misvattingen over competentiegericht werken. Klik, 5, 18-19.

Huitink, C., Embregts, P.J.C.M., Veerman, J. W., & Verhoeven L. (2011). Staff behavior toward children and adolescents in a residential facility: A self-report questionnaire. Research in Developmental Disabilities, 32, 2790-2796.

Jahoda, A., & Embregts, P. (2009). Individual therapeutic interventions with clients and working through staff: moving forward together. In R. Didden & X. Moonen (Red.), Met het oog op behandeling 2: Effectieve behandeling van gedragsstoornissen van mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 33-40). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVG / Expertisecentrum De Borg.

Jenkins, R., Rose, J., & Lovell, C. (1997). Psychological well-being of staff working with people who have challenging behavior. Journal of Intellectual Disability Research, 41, 502-511.

Jochemsen, T., & Berger, M. (2002). Families First voor licht verstandelijke gehandicapten. Richtlijnen en technieken voor het werken met de gezinnen. Utrecht: NIZW.

Kaal, H.L., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Ganpat, S., & Wits, E. (2009). Een complex probleem; passende zorg voor verslaafde justitiabelen met comorbide psychiatrische problematiek en een licht verstandelijke handicap (Bibliotheek WODC Cahier). Den Haag.

Kocken, G. (2009). Werkt de Dialoog bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB)? Onderzoek & Praktijk, 7, 15-19.

Koning, N.D. de, & Collin, P. J. L. (2007). Behandeling van jeugdigen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking. Kind en Adolescent, 28, 215-229.

Lodewijks, H.P.B. (2006). Brains 4 Use: An addiction programme for youth in a juvenile justice institution. Connections, 19, 6-7.

Loef, L., Tong Sang, M.N., Breuk, R.E., & Slot, N.W. (2008). Eindrapport FFT:Onderzoek september 2008. Amsterdam: De Bascule.

Matson, J.L., Anderson, S.J., & Bamburg, J.W. (2000). The relationship of social skills to psychopathology for individuals with mild and moderate mental retardation. The British Journal of Developmental Disabilities, 46, 15-22.

Matson, J.L., & Senatore, V. (1981). A comparison of traditional psychotherapy and social skills training for improving interpersonal functioning of mentally retarded adults. Behavior Therapy, 12, 369-382.

Meyer R.J., & Miller, W.R. (2001). A community reinforcement approach to addiction treatment. Cambridge: University Press.

Miller, W.R., Meyer, R.J., & Hiller-Sturmhöfel, S. (1999). The community reinforcement approach. Alcohol Research & Health, 23, 116-121.

Moore, C.L., Feist-Price, S., & Alston, R.J. (2002). Competitive employment and mental retardation: Interplay among gender, race, secondary psychiatric disability and rehabilitation services. Journal of Rehabilitation, 68, 14-19.

Mulder, N., & Kroon, H. (2009). Assertive Community Treatment: Bemoeizorg voor patiënten met complexe problemen. Amsterdam: Boom.

Neijmeijer,L., Moerdijk, L., Muusse, C., & Veneberg, G. (2010). Licht verstandelijk gehandicapten in de GGZ: Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instuut.

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M., Bosman, A.M.T., & Jahoda, A. (2009).Training staff serving clients with intellectual disabilities: A meta-analysis of aspects determining effectiveness. Research in Developmental Disabilities, 30, 503-511.

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M., Bosman, A.M.T., & Jahoda, A. (2010). Challenging-Behaviour-Management training for direct-care staff: Evidence-based practice. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 192-196.

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M.., & Bosman, A. (2011). Hoe ga ik om met stress: Het effect van een scholing voor begeleiders. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 37, 3-17.

O'Reilly, M.F., Lancioni, G.E., & Kierans, I. (2000). Teaching leisure social skills to adults with moderate mental retardation: An analysis of acquisition, generalization, and maintenance. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 35, 250-258.

Orobio de Castro, B., Embregts, P., Nieuwenhuijzen, M. van, & Stolker, J.J. (2008). Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking: Het consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG. Onderzoek & Praktijk, 6, 6-12.

Ponsioen, A.J.G.B. (2001). Cognitieve vaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Amsterdam: Academisch Proefschrift.

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2011). Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren. Den Haag: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Rodenburg, R., Benjamin, A., Meijer, A-M., & Jongeneel, R. (2009). Eye movement desensitization and reprocessing in an adolescent with epilepsy and mild intellectual disability. Epilepsy & Behavior, 16, 175–180.

Rose, J., West, C., & Clifford, D. (2000). Group interventions for anger in people with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 21, 171-181.

Tenneij, N.H., & Koot, H.M. (2008). Incidence, types and characteristics of aggressive behaviour in treatment facilities for adults with mild intellectual disability and severe chalenging behaviour. Journal of Intellectual Disability Research, 52, 114–124.

Veerman, J.W., Janssens, J., & Delicat, J-W. (2005). Effectiviteit van intensieve pedagogische thuishulp: Een meta-analyse. Pedagogiek, 25, 176 - 196.

Willems, A.P.A.M., Embregts, P.J.C.M., Stams, G.J.J.M., & Moonen, X.M.H. (2010). The relation between intrapersonal and interpersonal staff behaviour towards clients with ID and challenging behaviour: A validation study of the Staff-Client Interactive Behaviour Inventory (SCIBI). Journal of Intellectual Disability Research, 54, 40-51.

Willner, P., Jones, J., Tams, R., & Green, G. (2002). A randomized controlled trial of the efficacy of a cognitive-behavioural anger management group for clients with learning disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, 224-235.

Wit, M. de, Moonen, X., & Douma, J. (2011). Richtlijn Effectieve Interventies LVB: Aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG.

Xenitidis, K.I., Henry, J., Russell, A. J., Ward, A., & Murphy, D.G.M. (1999). An inpatient treatment model for adults with mild intellectual disability and challenging behavior. Journal of Intellectual Disability Research, 43, 128–134.

Zijlmans, L.J.M., Embregts, P.J.C.M., Gerrits, L., Bosman, A.M.T., & Derksen, J. (2010). Begeleiders in beeld: Een training gericht op emotionele intelligentie van begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 401-411.

Zijlmans, L., Embregts, P., Gerrits, L., Bosman, A., & Derksen, J. (2011). Training emotional intelligence related to treatment skills of staff working with clients with intellectual disabilities and challenging behaviour. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 219–230.

Albrecht, G., & Slot, W. (1999). Competentiegericht werken met licht verstandelijk gehandicapte kinderen: Handleiding voor het werken in residentiële groepen. Amsterdam/Duivendrecht: PI Research.Bartels, A.A.J. (2001). Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel. Kind en Adole...

Journal of Intellectual Disability Research , 49 , 672–681.. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG / Expertisecentrum De Borg.. Richtlijnen en principes voor de praktijk: Beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag.. Effects of video feedback on social behavior of youth with mild mental retardation and staff responses.. Toepassing van procedures van zelfmanagement bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, In R. Didden (Red.. ), Met het oog op behandeling: Effectieve behandeling van gedragsstoornissen van mensen met een licht verstandelijke beperking (pp.. Journal of Intellectual Disability Research , 47 , 51–58.. ), Met het oog op behandeling 2: Effectieve behandeling van gedragsstoornissen van mensen met een licht verstandelijke beperking (pp.. Journal of Intellectual Disability Research , 41 , 502-511.. Behandeling van jeugdigen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking.. van, Embregts, P.J.C.M.., & Bosman, A.. Journal of Intellectual Disability Research , 52, 114–124.. Journal of Intellectual Disability Research , 54, 40-51.. Journal of Intellectual Disability Research, 43, 128–134.. Journal of Intellectual Disability Research , 55 , 219–230.

1 LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van socia...

LVB-jeugd en sociale mediaRapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico’s van sociale media. ‘Social Media & LVB’ (2012). inleiding Regelmatig komen er bij Kennisnet akelige verhalen binnen, over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), die in de problemen zijn gekomen door het gebruik van sociale media.. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor de volwassenen in hun omgeving.. Problemen en aanbevelingen “Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren.” Dat constateerden de deelnemers aan de expert-sessie van Kennisnet (en wordt ook bevestigd in de literatuur).. De dingen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen, hebben één op één een uitwerking op internet.” Ze somt op: • negen van de tien keer snappen jongeren met een LVB niet wat er staat als ze iets lezen; • ze hebben geen sociaal inzicht; • ze zijn egocentrisch en kunnen niet reflecteren op hun eigen gedrag; • ze hebben moeite met informatieverwerking en logisch redeneren, en leggen moeilijk verband tussen oorzaak en gevolg; • en, heel belangrijk als het gaat om internet en sociale media: ze hebben geen impulscontrole.. Maar het is altijd beter dan er geen aandacht aan te geven omdat je niet weet wat je ermee aan moet, zoals eerst bij ons het geval was.. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt de website www.SamenFlink.nl ontwikkeld, voor jongeren met een LVB.

1 Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals2 Vijf procent van de kinderen en jongere...

Te denken valt aan een kind dat licht verstandelijk beperkt is met autisme wiens ouders psychiatrische problemen hebben, de jongere met ADHD en ernstige gedragsproblemen die op het criminele pad dreigt te belanden, of de kleuter die zich door een traumatische gebeurtenis niet kan hechten aan de ouders.. Dit gebeurt onder andere door het verbeteren van de communicatieve en sociale vaardigheden, het leren omgaan met het autisme en het behandelen van de bijkomende psychiatrische problematiek.. Zorgprogramma’s Yulius We werken bij Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie binnen verschillende zorgprogramma’s.. Bij niet behandelen Het is niet mogelijk ADHD te voorkomen.. Binnen het Zorgprogramma Angst & Stemmingsstoornis biedt Yulius diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 21 jaar en hun ouders.. Zo hebben kinderen met een depressie vaak eerst last van angsten.. Vaak zijn er bij kinderen en jongeren met een angst- en stemmingsstoornis ook andere psychiatrische problemen aanwezig.. het Zorgprogramma Autisme. Het Zorgprogramma Gedragsstoornissen richt zich op kinderen en jongeren met gedragsproblemen in combinatie met andere psychiatrische problematiek en hun gezinnen.. In de leeftijd van 13 tot 18 jaar heeft. Binnen het Zorgprogramma Gezinspsychiatrie kunnen gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar terecht waarbij sprake is van psychiatrische problematiek.. Resultaten Met behandeling worden de volgende doelen bereikt: • Het terugdringen van het maatschappelijke risico van het antisociaal gedrag of het delictgedrag en de vermindering van de kosten die dit gedrag met zich mee brengt • Het vergroten van de veiligheid in het gezin • Het verminderen of leren omgaan met de psychiatrische problematiek • Het op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling bij de gezinsleden • Het vergroten van het welbevinden van het kind, de jongere of het gezin • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de jongere en zijn of haar (pleeg)gezin . Een psychose is een van de psychiatrische aandoeningen met de meest ernstige gevolgen voor het maatschappelijk functioneren van een kind of jongere en de omgeving.. Het Zorgprogramma Trauma biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.. Vaak hebben ouders van deze kinderen ook een hechtingsstoornis of een psychiatrische stoornis.

ONDERZOEK NAAR EMDR BIJ KINDEREN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

Maar ik weet wel dat Liesbeth heel veel ervaring met de doelgroep VG en LVG heeft èn dat ze bezig is met een promotieonderzoek wat gaat over EMDR bij kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.. Die gaat over de behandeling van PTSS bij mensen. met een verstandelijke beperking [5].. Over de toepassing van EMDR bij de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking.. Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke. Zo weten we inmiddels dat wanneer de begeleider het idee heeft dat de cliënt zelf controle heeft. over de gedragsproblemen die hij vertoont (bijvoorbeeld, de cliënt doet dit om mij te intimideren), de. begeleider meer negatieve emoties ervaart jegens de cliënt dan wanneer de begeleider het idee heeft. dat de cliënt zelf geen controle heeft over zijn gedrag (bijvoorbeeld, de cliënt heeft een stoornis in de. impulscontrole, hij kan hier niks aan doen).. Het is dus meer dan wenselijk om begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke. beperking te trainen en te coachen bij de uitvoering van hun werk.. Tijdens de in-service. training kunnen kennis en vaardigheden worden geleerd en tijdens de coaching-on-the-job kunnen. begeleiders leren te reflecteren op hun eigen attitude en op de invloed die een begeleider als persoon. uitoefent op de mens met een verstandelijke beperking of meer specifiek op de aanwezigheid van. gedragsproblemen.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 06/17/2022

Views: 5597

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.